fbpx

ฝนหนักสะสม น้ำหลากท่วมเมืองน่าน ชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำ 

ฝนตกหนักต่อเนื่องถึง 2 วัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ำ ระดับน้ำสูงกว่า  1 เมตร ชาวบ้านต้องเร่งอพยพขนย้ายสิ่งของหนีน้ำ