fbpx

คืนชีวิต “ผ้ายกตานี” มรดกสิ่งทอมลายูชายแดนใต้..

ยะลา 2 พ.ค. – ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือคาบสมุทรมลายูในอดีต เคยมีผ้าทอพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักในชื่อ “ผ้ายกตานี” มาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ในช่วงเกือบ 100 ปีที่ผ่านมา กลับไม่พบว่ามีการทอผ้าชนิดนี้ในพื้นที่ เป็นที่มาของการเข้าไปส่งเสริมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จนขณะนี้สามารถรื้อฟื้นการทอขึ้นมาอีกครั้งจนประสบความสำเร็จ. – สำนักข่าวไทย