fbpx

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เป็นโครงการที่ ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ.อสมท เชิญชวนคุณผู้ชมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทย

ผ้าคราม-ผ้าฝ้ายเข็นมือ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เป็นโครงการที่ ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ.อสมท เชิญชวนคุณผู้ชมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทย

เกษตรกรรุ่นใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มผ้าย้อมครามท้องถิ่น

จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษรังสรรค์ผ้าย้อมครามไว้เป็นมรดก สู่ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม โดย ธ.ก.ส.เข้ามามีส่วนช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์และขยายตลาด