fbpx

“ธีรัจชัย” ชี้ เงื่อนไข พ.ร.ก.เอื้อกลุ่มทุนใหญ่ ไม่ใช่ SMEs

ขณะที่ “จุติ-ผู้ว่าฯ ธปท.” แจง รัฐบาลไม่ได้มุ่งอุ้มกลุ่มทุนรายใหญ่ การันตีเข้าถึง SMEs ซอฟท์โลน ขู่เอาผิดสถาบันการเงิน หากเอื้อกลุ่มทุน