fbpx

ผู้นำสหรัฐ-ญี่ปุ่น เตรียมร่วมประชุมทางไกล

ผู้นำสหรัฐ-ญี่ปุ่น เตรียมร่วมประชุมทางไกล กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อเผชิญหน้าการแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหารของจีน ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิค