fbpx

ดัน “สร้างโลกสีเขียว”  มุ่ง “กรีนโลจิสติกส์”

ปณด จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชนจัดโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ตั้งเป้าสู่ “กรีนโลจิสติกส์” หนุนสร้างผลิตภัณฑ์ไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน