fbpx

ศบศ.เห็นชอบแนวทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายกฯ ประชุมศบศ. เห็นชอบแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยืนยันดูแลทุกเรื่องให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมฟันกักตุนสินค้าซ้ำเติมประชาชนเดือดร้อน