fbpx

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : ป้อนกล้วยเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน อันตรายจริงหรือ?

บนสังคมออนไลน์ มีการแชร์เกี่ยวกับอันตรายจากการป้อนกล้วยเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน แต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์