fbpx

นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ แนะฟื้นเศรษฐกิจปีขาล

ม.หอการค้าไทย นักเศรษฐศาสตร์ แนะฟื้นเศรษฐกิจไทยปีขาล เพิ่มกำลังซื้อเศรษฐกิจชุมชน หนุนรายย่อยมีรายได้เพิ่ม