fbpx

เขตดินแดงประชุมออกมาตรการสั้น-ยาวแก้ปัญหาหนูในแฟลต

การเคหะแห่งชาติจับมือสำนักงานเขตดินแดงออกมาตรการกำจัดหนูในโครงการเคหะชุมชนดินแดง พร้อมออกบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้อาหารหนูในแฟลต