fbpx

กลุ่มพีมูฟ ทวงความคืบหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

กลุ่มพีมูฟ นายกฯ ทวงความคืิบหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ยืนเรื่องไปแล้วไม่คืบ เสนอตั้งรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ