fbpx

อนามัยโลกรับรองจีนเป็นประเทศปลอดเชื้อมาลาเรีย

จีนผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศปลอดเชื้อมาลาเรีย หลังใช้ความพยายามถึง 70 ปีในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ