fbpx

เตือนประชาชนท้ายเขื่อนลำเชียงไกรตอนล่างรับสถานการณ์น้ำ

ปภ.นครราชสีมา แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนใน อ.เมืองนครราชสีมา พระทองคำ ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย