fbpx

สดร.เผยภาพ “ดวงจันทร์บังดาวอังคาร”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยแพร่ภาพ “ดวงจันทร์บังดาวอังคาร” คืน 17 เมษายน 2564 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่หาชมยาก ครั้งต่อไปอีก 19 ปี