fbpx

ปิดประมูลทรัพย์คดีทรานลี่ภูเก็ตรายได้ 166 ล้านบาท

ปปง.สรุปจบการประมูล 3 วัน ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีทัวร์ทรานลี่ภูเก็ต รายได้เข้าคลัง 166 ล้านบาท เรือนำเที่ยวถูกประมูลหมด เหลือรถบัส 33 รายการ เตรียมขายคราวต่อไป