fbpx

ปณท.ดบ.จับมือ 3 หน่วยงานพัฒนาระบบส่งน้ำยาล้างไต

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 30 ธ.ค.-ปณท.ดบ.จับมือสปสช.- อภ.-รพ.ราชวิถี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วยไตเรื้อรัง หวังช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น