fbpx

วิป 3 ฝ่ายยอมเปิดประชุมร่วมอีกรอบจันทร์นี้

“นพ.สุกิจ” เผย “ชวน” ประชุมวิป 3 ฝ่าย ดันเปิดประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณากม.ลูกเลือกส.ส. อีกครั้ง 15 ส.ค.นี้ วันสุดท้ายครบกรอบ 180 วัน

วิป 3 ฝ่ายตกลงซักฟอก 19-22 ก.ค.นี้

ปธ.วิปฝ่ายค้านเผย ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ 19 – 22 ก.ค. ลงมติ 23 ก.ค. พอใจกับเวลาที่ได้ 45 ชั่วโมง รอบนี้เปลี่ยนรูปแบบ เก็บนายกฯ ไว้วันสุดท้าย หวังดึงคนดู