fbpx

รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เริ่ม 1 พ.ค.

กรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เริ่มให้บริการ 1 พ.ค.65 โดยขอรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ