fbpx

MEA ประกาศผลการสอบ และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติพนักงานใหม่

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศผลสอบคัดเลือก และกำหนดตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติพนักงานใหม่ทั้ง 22 คุณวุฒิ