fbpx

ประกาศการจัดสรร “ซิโนฟาร์ม”ระยะที่1 ครั้งที่ 3

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 องค์กร/บริษัท ได้รับการจัดสรรเพิ่ม 1,276 บริษัท เป็นจำนวน 338,419 คน