fbpx

พม.ช่วยเหลือ 2 ตายายย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าช่วยเหลือ 2 ตายายพิการที่ถูกเจ้าของบ้านตัวจริงไล่ออกหลังบุกรุกบ้านร้างอยู่นานถึง 15 ปี โดยพาย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านของการเคหะแห่งชาติ

บ้านหลังใหม่ของ “พี่เตี้ย มช.”

เฟซบุ๊ก CMU Vet Ana Path Museum เผยแพร่ภาพโครงกระดูก “พี่เตี้ย มช.” สุนัขขวัญใจชาวเชียงใหม่ ถูกนำมาตั้งที่พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป

แม่ทัพภาค 2 ทำพิธีมอบบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบอุทกภัยชาวอุบลฯ

แม่ทัพภาคที่ 2 ทำพิธีมอบบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบอุทกภัยชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถูกน้ำซัดพังเสียหายทั้งหลัง ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมใกล้คลี่คลาย หลายส่วนกำลังช่วยกันเร่งฟื้นฟูเยียวยา

นำร่องมอบบ้านหลังใหม่ให้ 3 ชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา

รัฐบาลเร่งจัดสรรที่อยู่ใหม่ ช่วยเหลือ 10 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ล่าสุด ก.พัฒนาสังคมฯ นำร่องมอบบ้านหลังใหม่ แฟลต ขส.ทบ.แก่ 3 ชุมชนแรก