fbpx

ไหม้วอดอาคารเรียนที่โคราชคาดไฟลัดวงจร

ไฟไหม้แต่เช้ามืดโรงเรียนในโคราช โหมนานกว่า 3 ชั่วโมง อาคารเรียนวอดทั้งหลัง คาดจากไฟลัดวงจร โรงเรียนประสานวัดขอใช้สถานที่เรียนชั่วคราว ด้าน สพป.เขต 3 เร่งของบสร้างใหม่