fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : ชาวบ้านในเชียงใหม่เดือดร้อน สายสื่อสารหย่อนกลางถนน

ชาวบ้านชุมชนบ้านท่อป่าตัน จ.เชียงใหม่ เดือดร้อน สายระบบสื่อสารบริเวณสี่แยกไฟแดงหย่อน ทำให้รถที่มีความสูงเกี่ยวสายขาดบ่อยครั้งจนเป็นอันตรายกับรถที่สัญจรไปมา ล่าสุดไฟลุกไหม้ เรียกร้องหน่วยงานเข้ามาแก้ไข ยกระดับสายให้สูงขึ้น แต่ก็เงียบหาย