fbpx

ถนนสุดโหดช่วงหน้าฝน

ในช่วงหน้าฝน ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลต่างประสบปัญหาเรื่องการเดินทาง ไปดูชาวบ้านในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหน้าฝนว่าจะโหดขนาดไหน