fbpx

ใช้สิทธิคนละครึ่ง-เราชนะ ถูกบวกราคาเพิ่ม 7%

ชาวบ้านใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใช้สิทธิคนละครึ่ง-เราชนะ ซื้อของ ถูกบวกราคาเพิ่ม 7% ด้านพาณิชย์จังหวัดยืนยันไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ขอให้ประชาชนร้องศูนย์ดำรงธรรม