fbpx

กปน.เปิด 32 จุดจ่ายน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

กปน.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ยืนยันมีน้ำเพียงพอผลิตน้ำประปา พร้อมเปิด 32 จุดจ่ายน้ำฟรีทั่วกรุง ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล

กปน.ระบุยังผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ หลังค่าความเค็มลดลง

กรุงเทพฯ 14 ก.พ.-การประปานครหลวง(กปน.) ระบุยังผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ หลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนต่าง ๆ ทำให้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณลดต่ำลงต่อเนื่อง นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการกปน. เปิดเผยว่า ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติ ตามปรากฏการณ์ธรรมชาติในวันข้างขึ้นและข้างแรม ประกอบกับลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้เกิดคลื่นสูง น้ำทะเลจึงหนุนเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงมาก จนถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดที่กปน. นำน้ำมาผลิตน้ำประปา อย่างไรก็ตาม จากการประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด จึงได้รับการช่วยเหลือด้วยการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระรามหก จากอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 45 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากอัตรา 75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 85 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเขื่อนเจ้าพระยา จากอัตรา 70 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ส่งผลให้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณลดต่ำลงต่อเนื่อง จึงสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที และผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากที่ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือว่าสถานการณ์น้ำฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรวมจะดีกว่าปีก่อน เนื่องจากทั้ง 4 เขื่อนหลักในปี 2560 มีปริมาณน้ำต้นทุนรวมกันถึง 9,680 ล้านลูกบาศก์เมตร. คิดเป็นร้อยละ 53.2  เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำต้นทุนปี 2559 ที่มีเพียงประมาณ 4,200 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแต่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อไป นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนต่าง ๆ  ส่งผลให้ค่าความเค็มบริเวณปากคลองสำแลไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา นอกจากนี้ ยังใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการผลักดันน้ำเค็ม โดยในช่วงที่น้ำทะเลลงจะยกบานประตูบายน้ำขึ้น เพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น และเมื่อน้ำทะลสูงขึ้นจะปิดประตูระบายน้ำ ช่วยหน่วงน้ำทะเลที่รุกล้ำเข้ามาให้ช้าลงจนถึงขณะนี้สถานการณ์ความเค็มเริ่มดีขึ้นแล้ว สำหรับในแม่น้ำท่าจีน ค่าความเค็มที่บริเวณปากคลองจินดาได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน กรมชลประทาน ได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลอง ผ่านคลองท่าสาร-บางปลา จากเดิม 30 เป็น 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมกับระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ในอัตรา 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อผลักดันความเค็มในบริเวณดังกล่าวแล้ว พร้อมกับได้ทำการปิดประตูระบายน้ำปากคลองต่างๆที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน เพื่อไม่ให้ความเค็มรุกล้ำเข้า โดยจะเปิดรับน้ำเข้าไปเก็บกักไว้เมื่อค่าความเค็มลดต่ำลงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้-สำนักข่าวไทย  

กปภ.พร้อมให้บริการน้ำประปาเมืองท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

กปภ.เตรียมความพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปา รองรับความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนในเมืองท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

1 4 5 6