fbpx

“สุวัจน์” ชี้วาระ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ 8 ปี อยู่ที่การตีความ

“สุวัจน์” ชี้องค์ประชุมสภาส่งผลเสถียรภาพรัฐบาล แนะถอดบทเรียนเลือกตั้งครั้งหน้า ควรมี 300 เสียงป้องกันสภาล่ม ส่วนปมวาระ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ 8 ปี อยู่ที่การตีความ

“วิษณุ” มีทางออกปมตำแหน่งนายกฯ

“วิษณุ” แย้มมีคำตอบในใจแก้โจทย์ “พล.อ.ประยุทธ์” นั่งนายกฯ 8 ปี เหน็บสื่อก็รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร แต่ทำไม่รู้ ให้เรื่องยุ่ง ระบุภาพ “3 ป.โชว์ปึ้ก” เป็นเรื่องดี จะได้มีข่าวดีบ้าง

แนะศาล รธน.ตีความก่อน พล.อ.ประยุทธ์ ครบวาระ 8 ปี

อ.เจษฎ์ แนะศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อน “พล.อ.ประยุทธ์” ครบวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี ส.ค.65 ป้องกันเกิดปัญหาภายหลัง