fbpx

นายกฯ ร่วมรณรงค์ใช้หน้ากากผ้า-หน้ากากทางเลือก

นายกฯ ร่วมรณรงค์ใช้หน้ากากผ้าและหน้ากากทางเลือก อารมณ์ดีบอกสื่อฯ อากาศเย็นให้ดูแลสุขภาพ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง