fbpx

ชื่นชมคนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ

นายกฯ ชื่นชม คนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ สะท้อนความสำเร็จรัฐบาลในการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่คนพิการไทย