fbpx

มาถึงแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก เปิดเมืองตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ตรวจความเรียบร้อยการเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกมาถึงแล้ว