fbpx

ประชาชนรอคิวตรวจหาเชื้อโควิดท่ามกลางสายฝน

ประชาชนนั่งรอ-นอนรอ ตรวจหาเชื้อโควิดฟรี ท่ามกลางสายฝน หน้าวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน บางส่วนมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ รอรับบัตรคิว 6 โมงเช้า เริ่มตรวจ 8 โมง