fbpx

เปิดต่อ 25 จุดฉีดวัคซีนเอกชน หลังได้วัคซีน 5 แสนโดส

หลังจากจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของภาคเอกชน 25 จุด ใน กทม. ปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา จากปัญหาการจัดสรรวัคซีน ล่าสุดประธานหอการค้าไทยเปิดเผยว่าเตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในสัปดาห์หน้า หลังได้รับจัดสรรวัคซีน 500,000 โดส เพื่อฉีดให้ผู้สูงอายุ ซึ่งภาคเอกชนพร้อมเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนต่อไป หากรัฐบาลจัดสรรวัคซีนได้เพียงพอตามเป้า

เปิดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลแห่งแรก

วันนี้เป็นวันแรกที่ กทม. ร่วมกับภาคเอกชน เปิดบริการหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลแห่งแรกอย่างเป็นทางการ โดยฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าและอาชีพเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ ก่อนจะขยายให้บริการประชาชนทั่วไป เพื่อเร่งกระจายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ให้ได้มากที่สุด