fbpx

ผอ.รพ.บุษราคัม แจงเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบ

ผอ.รพ.บุษราคัม ยันเบิกจ่ายตามระเบียบ แถมปลัด สธ.เห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุษราคัมเป็น 2 เท่าในเดือนกรกฎาคม