fbpx

ทอ.ส่งดาวเทียมนภา 2 เหินสู่อวกาศแล้ว

กองทัพอากาศไทยส่งดาวเทียม นภา 2 ขึ้นสู่อวกาศเป็นผลสำเร็จ เป็ดาวเทียมดวงที่ 2 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือทันที มีประสิทธิภาพ