fbpx

เสียดายก้าวไกลทิ้งสูตรหาร 100

หน.เพื่อไทยเสียดายก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับสูตรกรรมาธิการเสียงข้างมาก ทั้งที่สงวนคำแปรญัตติที่สูตรหาร 100 แต่เข้าใจสถานการณ์เหตุมีสูตรของตัวเอง ชี้รับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังได้