fbpx

ห่วงเยาวชน ย้ำขายกัญชาต้องมีใบอนุญาต

นายกฯ ห่วงใยเยาวชน ย้ำการขายกัญชา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สั่งเร่งสร้างความรู้ ถึงคุณและโทษ ฝากผู้ปกครองช่วยสอดส่องบุตรหลาน