fbpx

“เฉลิมชัย” สั่งจัดการขบวนการนำเข้าทุเรียนเวียดนามสวมสิทธิทุเรียนไทย

“เฉลิมชัย” สั่งจัดการเฉียบขาดทลายขบวนการนำเข้าทุเรียนเวียดนามสวมสิทธิทุเรียนไทยส่งออกจีน