fbpx

นศ.หนุ่มหารายได้เสริม นำ “หลงลับแล” ทรงหัวใจและเป็ดใส่กล่องขาย     

สีสันตั้งแต่ต้นฤดูกาล ทุเรียนขึ้นชื่อ หลงลับแลตะมุตะมิ ทรงหัวใจ นักศึกษาหนุ่มใช้เวลาว่างจัดเซ็ตลงกล่องขาย ราคาจับต้องได้ 789 บาท