fbpx

ทำโดยพลการ ขอสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา จ่อฟันวินัย

บก.ทท. แจ้งผลสอบ เอกสารขอสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นาจริง ชี้ทำโดยพลการ ระบุไม่ได้รับมอบจากทาง ผบ.ทสส. จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง พร้อมพิจารณาโทษทางวินัยกำลังพลดังกล่าว