fbpx

ส่ง “ทับหลัง” ขึ้นเครื่องบินกลับไทย

กงสุลใหญ่ไทยดูแลส่ง “ทับหลังหนองหงส์-ทับหลังเขาโล้น” ขึ้นเครื่องบินออกจากสหรัฐฯ แล้ว เผยกรมศิลป์จัดบวงสรวงต้อนรับทับหลัง 31 พ.ค.