fbpx

กกท.เตรียมดันอีสปอร์ตสู่กีฬาอาชีพ

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย มองว่ากีฬาอีสปอร์ต มีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่กีฬาอาชีพ พร้อมพอใจ 13 ชนิดกีฬาอาชีพก่อนหน้านี้ที่ตื่นตัวในการพัฒนา