fbpx

ทร.เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

อีกหน้าประวัติศาสตร์ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เบื้องปลาย “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค” ซึ่งกองทัพเรือเป็นแม่งานหลัก เตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยจะเริ่มซ้อมตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เพื่อให้สมพระเกียรติยศสูงสุดในวันจริง 24 ตุลาคมนี้

ฉะเชิงเทราอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายวัดโบราณสถาน

ผู้ว่าฯ แปดริ้ว และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ พระอารามหลวง สร้างสมัย ร.3 เพื่อถวายพระราชกุศลและทำนุบำรุงศาสนา