fbpx

เชียงใหม่ สั่งปิด 3 หมู่บ้าน หลังติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิด 3 หมู่บ้าน หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังทรงตัว