fbpx

เตรียมยื่นคำขอจ่ายเงินติดต่อราชการ ผ่านอิเล็กทรอนิกส์

ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคำขอ จ่ายเงิน ติดต่อราชการ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมบริการภาครัฐปรับสู่ระบบดิจิทัล

New Normal ศูนย์ราชการ

มาตรการเข้มเพื่อคัดกรองโควิด-19 ยังเป็นมาตรการสำคัญในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้มาติดต่องานที่ศูนย์ราชการ จนหลายคนรู้สึกคุ้นชินกับมาตรการไปแล้ว

เตรียมพร้อมยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

ถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่ต่อไปนี้ไม่ต้องยุ่งยากกับการเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านเวลาไปติดต่อหรือทำธุรกรรมต่างๆ กับทางราชการแล้ว โดยรัฐบาลจะยกเลิกในเดือนสิงหาคมนี้