fbpx

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาน้ำท่วม จ.สงขลา 

นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย คลองภูมินาถดำริหรือคลอง ร.1 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเเรกของการลงพื้นที่ 

ตลาดกิมหยงเงียบเหงา หวั่นเชื้อไวรัสโคโรนา

ตลาดกิมหยงเงียบเหงา หวั่นเชื้อไวรัสโคโรนา ประชาชนไม่ค่อยกล้าออกมาจับจ่าย ส่วนที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างเมืองบึงกาฬ-ปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป ลาว

หาดใหญ่ซื้อของเซ่นไหว้ตรุษจีนตลาดกิมหยงยังไม่คึกคัก

ผู้ค้าย่านตลาดกิมหยงหวั่นปีนี้ยอดขายสินค้าตรุษจีนไม่สะพัดเท่าปีที่แล้ว ปกติก่อนวันจ่ายก็คึกคักกว่านี้ คาดภาวะเศรษฐกิจตึงตัว