fbpx

“อนุทิน” ลงพื้นที่เชียงใหม่ ยอมรับกังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม

“อนุทิน” ลงพื้นที่เชียงใหม่ตรวจ ATK โชว์ สร้างมาตรฐานการคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าจังหวัด พร้อมชมสาธารณสุขเชียงใหม่ทำงานได้ดี ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มยอมรับกังวล แต่เป็นตัวเลขที่คาดการณ์ไว้แล้ว เตรียมพร้อมแผนรับมือ ยันสายพันธุ์โอไมครอนไม่รุนแรง

ชาวเชียงใหม่ รุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 จนคิวเต็มเกือบทุกจุด

เปิดจุดตรวจ ATK สวนสุขภาพบ้านเด่นอีกครั้ง ขณะที่ชาวเชียงใหม่ รุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 จนคิวเต็มเกือบทุกจุดบริการ

นายกฯ ชื่นชมมุกดาหารแก้ไขสถานการณ์ ATK ผลบวกลวง

นายกฯ ชื่นชม มุกดาหาร ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ แก้ไขสถานการณ์ ร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์ ย้ำ 7 มาตรการเปิดสถานศึกษา