fbpx

กกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์

กกต.คาดประชาชนออกมาใช้สิทธิคึกคักกว่าปี 56 ขณะที่ภาพรวมการเลือกตั้งช่วงเช้าเรียบร้อย กำชับทุกหน่วยระวังประชาชนหย่อนบัตรลงคะแนนสลับหีบ ด้านผู้มาใช้สิทธิเผยต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ หลังไม่มีการเลือกตั้งมา 9 ปี