fbpx

ชายแดนสระแก้วเข้มโควิด-19 คัดกรองทั้งคนทั้งรถ

ด่านบ้านคลองลึกคุมโควิด-19 คัดกรองเข้มผู้ผ่านแดนทั้งชาวไทยขอกลับภูมิลำเนา และชาวกัมพูชาที่ได้รับอนุโลมตามข้อตกลงระหว่างจังหวัดสระแก้วกับบันเตียเมียนเจย เข้า-ออก กลับเร็ว รวมถึงรถส่งสินค้า

ชาวกัมพูชาชุมนุมขอกลับเข้าทำงานฝั่งไทย หวั่นอดตาย

ชาวกัมพูชาประท้วงปิดสะพานด่านฝั่งปอยเปต เรียกร้องไทยเปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว เพื่อหวังกลับเข้ามาทำงาน หลังปิดมาจนครบกำหนดในวันนี้