fbpx

สปสช.ร่วมอำเภอมหาราช ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

ปัญหาผู้สูงอายุป่วยติดเตียงจากโรครุมเร้า ทำให้ สปสช.ร่วมกับท้องถิ่น จัดบริการสุขภาพ อย่างที่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา คุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงอายุดีขึ้น ติดตามจากรายงาน

ยกย่อง อบต.กุง จ.ศรีสะเกษ ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

สปสช.ยกย่อง อบต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุครบวงจร คล้ายคลึงราษีไศล ดินแดนต้นกำเนิดหลักประกันสุขภาพ ที่ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ใช้ชีวิตเป็นแพทย์ชนบท