fbpx

สปสช.ระดมความร่วมมือจัดระบบดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่บ้าน-ชุมชน

สปสช.ระดมความร่วมมือแกนนำชุมชน อสส. กทม. และเครือข่ายภาคประชาชน รุกจัดระบบดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้านและชุมชน เน้นทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. / รพ. เร่งแก้วิกฤติเตียงเต็ม พร้อมแนะดึง “กปท.” หนุนชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด